ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride prolong release ๑,๐๐๐ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)