ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ azithromycin ๕๐๐ mg for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)