ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ iopromide ๓๗๐ mgl ml injection in ๕๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)