ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ iopromide ๓๗๐ mgl/ ml injection in ๑๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)