ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ teriparatide ๖๐๐ mcg in ๒.๔ ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)