ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ioversol (non-ionic iodine contrast media-low osmolarity) ๓๕๐ mgl/ml injection, ๑๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)