ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fluticasone furoate ๑๐๐ mcg/vilaterol ๒๕ mcg inhalation powder, ๓๐ dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)