ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลังพร้อมหัวต่อชนิดตัดขนาด 23G จำนวน 80 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)