แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีซ้ำ ชนิด cobalt chromium จำนวน 34 เส้น