แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (conary guiding catheter) JL - JR  จำนวน 250 เส้น