แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (conary guiding catheter) EBU จำนวน 250 เส้น