แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด stainless steel hypotube จำนวน 34 เส้น