สรุปโครงการ TB zero in healthcare worker  <<< คลิ๊กที่นี่

 

รายละเอียด (สำหรับตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานของท่าน) <<< คลิ๊กที่นี่

 

 

 ลงทะเบียนเพิ่ม เพื่อ x-ray (สำหรับรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)<<<คลิ๊กเลย!!!