ประกาศสอบราคาซื้อกล้องสำหรับผ่าตัดในช่องท้องขนาดเลนส์ 5 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด