ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Harmonic) จำนวน 1 เครื่อง