ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Sitagliptin 100 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564