ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Rivaroxaban 20 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564