ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Brimonidine tartrate 150 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564