ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ มะพร้าวคั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564