ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (หมูเนื้อสัน) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564