ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ปั๊มลม SWAN ๒HP จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง