ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบมีล้อเลื่อนพร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง