ประกวดราคาซื้อ1.น้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์ จำนวน 60 กล่อง 2.น้ำยาทำให้เม็ดเลือดแดงแตก จำนวน 18 แพค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)