ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงขยายถนนภายในหน้าตึก ER

จำนวน ๑ งาน ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์