แผนการจัดซื้อ สารเภสัชติดฉลากเพื่อตรวจหัวใจ (MIBI cold kit)