1. ไหมเย็บชนิดไม่ละลายแบบเส้นถัก (Multiflament) เบอร์ 2/0 เข็ม Taper cut 17 mm ยาว 75 cm W10B52 จำนวน 15 แพค

2. ไหมเย็บชนิดไม่ละลายแบบเส้นถัก (Multiflament) เบอร์ 2/0 เข็ม Taper cut 26 mm ยาว 75 cm W10B72 จำนวน 20 แพค

3. ไหมเย็บชนิดไม่ละลายแบบเส้นถัก (Multiflament) เบอร์ 2/0.เข็ม Taper cut 17 mm ยาว 90 cm W6937 จำนวน 5 โหล

4. ไหมเย็บชนิดไม่ละลายแบบเส้นถัก (Multiflament) เบอร์ 2/0 เข็ม Taper cut 26 mm ยาว 90 cm W6987 จำนวน 5 โหล