ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Clindamycin 600 mg/4 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา