ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกขนาดใหญ่ชนิดโค้งตามกระดูก แบบหัวยึดกับสกรู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์