ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 450 mg per 45 ml injection ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563