ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อ น้ำยาไตเทียม (Dialysate fluid) จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. น้ำยาไบคาร์บอร์เนต A จำนวน 9,500 แกลลอน

2. น้ำยาไบคาร์บอร์เนต B จำนวน 9,700 แกลลอน