สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ ขนาด 11 FR*20 cm. Femoral set จำนวน 200 ชุด

2. สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ ขนาด 11.5 FR*12 cm. IJC set จำนวน 150 ชุด

3. สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ ขนาด 11.5 FR*15 cm. จำนวน 10 ชุด