แผนการจัดซื้อ ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม