ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ร่วมกับกระดูกเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)