ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการคลิปหนีบเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)