แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์พองบอลลูน (indeflator inflation device)