ประกาศยกเลิกปรกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน  รายการผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ