ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ tuburculin test ๒ TU ๐.๑ ml in ๑ ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2563)