ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 10,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563