ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ แบบพกพา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)