ชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อฟอกไต จำนวน ๒ ชุด