ชุดปอดเทียม ชนิด Membrane สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 150 ชิ้น