ประกวดราคาซื้อ Epoetin beta 5,000 iu/0.3 ml solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา