ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2563)