ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด ALKALINE PHOSPHATASE ในเลือด จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)