สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง