ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563