ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ Rebamipide 100 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563