ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา (Pick-up-walker) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)