ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยารายการ Brimonidine tartrate 150 mg/100ml eye drops solution,5ml bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประจำปีงบประมาณ 2563