ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการ ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้ง